Integritetspolicy

Tandläkare Karin Erkas AB

Vi lagrar uppgifter som du skriver i kontaktformuläret. Vi följer gällande lagar och förordningar när vi samlar in data på den här webbplatsen.

Du kan när som helst be oss radera dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer… På Datainspektionens hemsida